Filtratie

Vloeistofbeheer van olie en water.

Het filteren van uw olie en koelwater verhoogt de betrouwbaarheid van uw apparatuur !
Fijne stof en/of waterige olie zijn vaak de oorzaak van defecten en vroegtijdige slijtage van componenten, wat extra kosten en ongewenste productieonderbrekingen met zich meebrengt. 
Een geschikte filtratie en de regelmatige analyses van uw oliebaden verhogen de levensduur van uw apparatuur, voorkomen ongeplande onderbrekingen en maken proactief onderhoud mogelijk.

    • Analyse van olie in ons laboratorium (Deeltjestelling– foto membraan – viscositeit – TAN)
    • Zuiveringsmiddelen voor water, deeltjes en vernis
    • Spoelen van de leidingen voor het starten. 
    • Verbeteren van de filtratie in uw hydrauliekaggregraten of smeerunits. 

Zuiveringsmiddelen

We beschikken over tal van eenheden voor het zuiveren van:

    • Water
    • Deeltjes
    • Vernis

Met deze eenheden kan de apparatuur worden gezuiverd zonder de productie te onderbreken. 

Verbetering

Onze expertise stelt ons in staat om u uitgebreide filtratieoplossingen aan te bieden voor:

    • Hydraulische olie en smeerolie
    • Oliedampen voor turbinebaden 
    • Waterkoelingskids,…