Intellectuele eigendom en copyright

Sinds zijn oprichting en gedurende de hele ontwikkeling van de Doedijns Fluid Industry-website worden de intellectuele eigendomsrechten van elkeen nauwgezet gerespecteerd.                  Daartoe wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van informatie waarvan we zelf eigenaar zijn (foto's, video's, tekst, brochures, ...).                                                                                                      Voor gegevens die niet tot onze eigendom behoren vraagt Doedijns Fluid Industry de toelating aan de verschillende eigenaars alvorens die op alle communicatiedragers te publiceren. 

Alle werken van Doedijns Fluid Industry zijn door auteursrecht beschermd.                                                                                                                                                                                                            Alleen de werknemers van Doedijns Fluid Industry hebben de formele toelating om de gegevens te gebruiken (tekst, beeld, video, informatie, ...) die als dusdanig op deze communicatiedragers staan.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wat betekent dit begrip werk?                                                                                                                                                                                                                                                                                        Onder het begrip werk wordt met name verstaan:

- teksten van alle aard (romans, novellen, gedichten, wetenschappelijke of technische teksten, gebruikshandleidingen, enz.)                                                                                                                        en dit ongeacht de inhoud, lengte, bestemming (ontspanning, opvoeding, informatie, publiciteit enz.), vorm (handgeschreven, getypt, gedrukt of in elektronische versies);
- foto's, ongeacht de informatiedrager (papier of digitiaal) en het voorwerp (persoon, landschap, actualiteit, schilderij in het publieke domein enz.);
- beelden, al dan niet virtueel en van welke aard ook (tekeningen, letterwoorden, iconen, logo's, graphics, landkaarten, enz. );
- muziek, videofilms of audiovisuele werken in het algemeen, ongeacht het formaat of de informatiedrager;                                                                                                                                                    - computerprogramma's;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - databases.

Zo ook moet u het recht hebben om de informatie die u op de Doedijns Fluid Industry-website online wilt plaatsen te publiceren.                                                                                                          Wij vragen u de auteursrechten, rechten op handelsmerken en alle andere rechten in uw communicatie met onze vennootschap te respecteren, ongeacht het gebruikte communicatiesysteem. Doedijns Fluid Industry zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor uw publicaties en de verzending van uw gegevens.