Gebruik van uw informatie

Andere informatie die wij over uzelf ontvangen

We ontvangen eveneens andere soorten informatie over uzelf:                                                                                                           

We ontvangen gegevens over uzelf telkens wanneer u een handeling verricht in Fluid Industry,                                                                                                                                                                    bijvoorbeeld wanneer u een pagina of een menu op onze website raadpleegt, wanneer u op iets klikt of iets weergeeft. 

We verzamelen die gegevens om onderzoeksstatistieken op te stellen en aldus de markttrends te ontdekken,                                                                                                                                                de meest geraadpleegde pagina's, de geografische zones vanwaar de zoekbewerkingen komen,                                                                                                                                                                      de gebruikte zoekmachine's om ons op het internet te zoeken. 

Wij verzamelen eveneens de gegevens afkomstig van informatie die we over uzelf, uw bedrijf,                                                                                                                                                                       uw werkpost en uw team reeds bezitten.                       

Tevens kunnen we gegevens verzamelen over uzelf om u publiciteit toe te sturen die beter bij uw profiel past.

Gebruik van uw informatie

We gebruiken de informatie die we ontvangen voor de diensten en functies die we aan u en de andere gebruikers leveren.                                                                                                                          Zo kunnen we bijvoorbeeld de informatie die wij over uzelf ontvangen gebruiken: 
 
    • om de rechten en eigendom van Fluid Industry evenals die van de andere gebruikers te beschermen; 
    • om onze dienstverlening te verbeteren;
    • om de efficiëntie van onze website en e-marketingtools te meten en te begrijpen ;
    • om u informatie over promoties toe te sturen via e-mailings indien u zich heeft ingeschreven op onze newsletter. (zie tabblad Newsletter)
    • om contact met u op te nemen via de ingevulde contactgegevens . Dit kan via alle beschikbare communicatiemiddelen.                                                                                                                          • voor interne operaties, waaronder het verhelpen van storingen in de Fluid Industry-website, het bijwerken van gegevens, het  analyseren van gegevens, het uitvoeren van tests,                            het onderzoeken en verbeteren van de Fluid Industry-dienstverlening. 

Door deze toestemming van u kunnen wij niet alleen Fluid Industry in zijn huidige versie aanbieden,                                                                                                                                                            maar tevens innovatieve functies en diensten die we in de toekomst zullen ontwikkelen en die gebruik zullen maken van de informatie over uzelf die we op een nieuwe wijze ontvangen. 

U blijft steeds eigenaar van de informatie over uzelf die we ontvangen, zelfs indien u ons de toestemming verleent om die te gebruiken.                                                                                              Uw vertrouwen is voor ons belangrijk, daarom delen we de informatie die we over uzelf ontvangen niet met anderen tenzij: 

    • we daartoe uw toestemming hebben gekregen;
    • we u hebben verwittigd, bijvoorbeeld door u er hier over in te lichten; of
    • we uw naam of elk ander persoonsgegeven waardoor u geïdentificeerd kunt worden, hebben weggelaten. 
    
In het geval van informatie die door andere personen kan worden meegedeeld, zijn het uiteraard die personen die hun wijze van meedelen bepalen.                                                                          Wij bewaren de gegevens zo lang als nodig is voor het aanbieden van onze producten en diensten, inclusief die hierboven beschreven.                                                                                             Over het algemeen wordt de informatie in verband met uw account bewaard totdat dit wordt opgeheven. 

Recht op verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met marketingdoeleinden (reclameacties). 

Net zoals voor onze newsletter beschikt elke gebruiker van de Fluid Industry-website over de mogelijkheid over zich uit te schrijven alsmede over een toegangsrecht en een recht tot wijziging van zijn naamgegevens, en dit, krachtens de bepalingen van de wetten op de informatica en de vrijheid ("Los Informatique et Libertés").                                                                              Zo kan de abonnee te allen tijde de stopzetting van de verwerking van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden vragen.                                                                                                              Fluid Industry verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de veiligheid van de databases met naamgegevens te verzekeren. 

Daartoe dient u een e-mail naar het volgende adres te sturen : website@fluidIndustry.com

Deel ons uw verzoek tot stopzetting van de verwerking van deze persoonsgegevens voor marketingdoeleinden mee.

Mocht u ondanks uw uitschrijving toch nog publiciteit ontvangen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst "Business Intelligence" via een van onze callcenters.                      Wij zullen alles in het werk stellen opdat deze vergissing zich niet meer zou herhalen.                                                                                                                                                                                  Fluid Industry wijst elke aansprankelijkheid af indien u niet alle mogelijkheden om u uit te schrijven hebt benut.  

Veiligheid

Fluid Industry neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen.                                                                                                                                                                              Wij stellen alles in het werk met het oog op een veilige omgeving maar kunnen geen waarborg bieden tegen hacking of eventueel verlies of wijzigingen van informatie door derden.

Eigendomsoverdracht

Bij verandering van eigenaar kunnen we de informatie aan de nieuwe eigenaar overdragen om die in staat te stellen de goede werking van de dienstverlening te verzekeren.                            Die zal evenwel de verbintenissen die wij in het kader van dit beleid gegevensverwerking hebben genomen moeten blijven nakomen. 

Contactgegevens voor gegevensverwerking

Doedijns Fluid Industry

Parc industriel, allée 2, n°4                                                                                                                                                                                           

B-4540 Amay                                                                                                                                                                                                           

Tél : +32 (0) 85 51 96 96

Adresse e-mail : website@fluidindustry.com

Communicatietaal : Frans en Engels.